bandersnatch

Black Mirror: Bandersnatch’i Sevmeyenleri Hakl覺 覺karacak 8 Neden 仁仁

Alternatif bal覺k: ”Black Mirror: Bandersnatch nas覺l daha iyi olabilirdi?”

2011’de 襤ngiliz Channel 4 kanal覺 ile hayat覺m覺za giren ve 2015’te Netflix taraf覺ndan sat覺n al覺nanCharlie Brooker aheseri Black Mirror, yine sene sonu hediyesi olarak apar topar s羹rpriz bir i癟erikle d繹n羹 yapt覺. George Orwell – 1984,Aldous Huxley –The Doors of Perception,Lewis Carroll –Through the Looking-Glass,Phillip K Dick – Ubik,Jean Baudrillard –Simulacra and Simulation,David Cronenberg –Videodrome,Max Headroom, Ray Bradbury – Fahrenheit 451,Davey Wreden –The Stanley Parable(ve daha akl覺m覺za gelmeyen say覺s覺z eser) g繹ndermeleriyle dolu bu yap覺m覺n sadece kullan覺c覺 deneyimi taraf覺yla ilgili eletirilerimiz olacak.

Netflix‘te vizyona girene kadar, hakk覺ndaki tek bilgimizin, 5 saatlik ve interaktif senaryolu bir film olduuBandersnatch genel olarak olumlu yorumlar alm覺 durumda. Netflix’in Black Mirror filminden 繹nce Minecraft Story Mode, Stretch Armstrong: The Breakout gibi 癟izgifilmlerde denedii interaktif hikaye(choose your adventure / maceran覺 se癟) tekniinin, balang覺癟 i癟in Black Mirror gibi bir yap覺ma g繹re teknik olarak (belki biraz da senaryo ve karakter tan覺t覺m覺 olarak) birazc覺k beklentimizin alt覺nda kald覺覺n覺 belirtmeliyiz. Peki neden? (SPOILER i癟erir)

1- En basit tercihleri bile yapt覺r覺yor olmas覺

black mirror bandersnatch 1

Balang覺癟ta seyirciyi interaktiflie adapte etmeye 癟al覺mas覺 a癟覺s覺ndan g羹zel ama ilerleyen zamanlarda da karakterin dinledii ark覺y覺 se癟tirip durmas覺 birazc覺k s覺kt覺 a癟覺k癟as覺 (anlad覺k evet se癟im yapsan da t羹ketimin kurban覺ndan baka bir ey deilsin). Hikaye ak覺覺na ciddi bir etkisini g繹ren var m覺?

2- Annemize olanlar hakk覺nda konumak istememize sayg覺 duymamas覺

black mirror bandersnatch 2

Y羹z bin kere ”hay覺r” deseniz de konumak zorundas覺n覺z maalesef. Sonras覺nda ”ben tercihi beenmedim” ya da ”yanl覺 giden bir eyler var” diyip sizi b羹lb羹l gibi 繹tt羹r羹yor.

3- Tek se癟enek sunulan anlarda da se癟im yapt覺rmaya zorlamas覺

black mirror bandersnatch 3

Bu ne imdi? Zaten hay覺r diyeceksek neden kalk覺p klavyeye uzanal覺m ki? Evet yine t羹ketimin kurban覺y覺z ama kullan覺c覺 deneyimi a癟覺s覺ndan bu tarz eyleri de uzan覺p se癟mek yoruyor.

4-zg羹r irade il羹zyonunu g繹z羹m羹z羹n i癟ine sokmakta 覺srarc覺 olmas覺

black mirror bandersnatch 4

Babam覺z yemee gidiyoruz diye kand覺r覺p d覺ar覺 癟覺kard覺覺nda asl覺nda doktora getirmiti hat覺rlarsan覺z. Burada da 覺srarla Dr. Haynes’e gitmeyi se癟seniz de d繹n羹p dola覺p bir ekilde Colin’i takip ettirdi. Asl覺nda bu neden 2. madde ile ayn覺 kap覺ya 癟覺k覺yor. zg羹r irademizin olmad覺覺n覺 hem karaktere hem de bize mesaj olarak vermek istiyor belli ki Netflix. Ama bunu da birden fazla yapt覺覺nda s覺k覺c覺 bir deneyime d繹n羹羹yor a癟覺k癟as覺.

Filmin reklam覺n覺n odak noktas覺, y羹zlerce farkl覺 olas覺l覺k (5 saatlik 癟ekim yap覺ld覺覺 s繹yleniyor) aras覺ndan kendi hikayemizi se癟ebiliyor olmam覺zd覺 ama bu daha 癟ok lineer bir senaryoya oturtulmaya 癟al覺覺lan oyun gibi olmu. Belki reklam覺 o y繹nde bu kadar yap覺lmasayd覺 ve karakterler/senaryo daha salam olsayd覺 daha rahat adapte olabilirdik s羹rekli belirli bir checkpoint’e d繹nmeye.

5-Farkl覺 se癟im metotlar覺na daha az yer vermesi

black mirror bandersnatch 6

Yaz覺l覺 bir eyi se癟tirmek yerine, daha dikkatli izlemeyi tevik etmek ad覺na bu tarz interaktif cevap se癟eneklerini art覺rmalar覺 g羹zel olur. Hat覺rlamaya 癟al覺t覺覺m覺z telefon numaras覺n覺 bu ekilde girmek zevkliydi.

6-Hikayenin bittiini / d繹ng羹ye girdiini iyi belirtememesi

black mirror bandersnatch 7

Bunu belki siz de g繹rm羹s羹n羹zd羹r. Birka癟 kere sa 羹stteki ‘‘jenerie ge癟” yaz覺s覺 癟覺kt覺. Asl覺nda onu t覺klad覺覺n覺zda film bitmi oluyor. T覺klamay覺p tavan覺 alma se癟eneini se癟erseniz de baka bir versiyonunu denemek 羹zere geri d繹nm羹 oluyorsunuz. Bunu belki daha anla覺l覺r ya da elenceli bir yolla yapmay覺 deneyebilirler. Ya da biz jenerik se癟eneini t覺klamadan bittiini g繹sterebilirler.

7-Biti jeneriinin ve ekran覺n覺n sade ve s羹rprizsiz olmas覺

black mirror bandersnatch final 2

Bir s羹rpriz 癟覺kar m覺 diye beklemeyin herhangi bir ekstra g繹remedik biti jeneriinde. Sadece film i癟inde 癟eitli yerlerde at覺fta bulunduklar覺 4. sezon 5. b繹l羹m羹 ”Metalhead”i izlettirmeye y繹nelik bir t覺klama alan覺 癟覺k覺yor. Bo ve sade olmu a癟覺k癟as覺 b繹yle bir deneyimden sonra.

8-Se癟imleri uygulama i癟inden yapam覺yor olmam覺z

black mirror bandersnatch final

PC’yi TV’ye balay覺p izleyenler olarak s羹rekli klavyeye yak覺n oturmaya 癟al覺mak biraz zor geldi. Belki izlerken ayn覺 anda telefon uygulamas覺ndan se癟enekleri t覺klayabileceimiz bir mekanizma gelitirebilirler. Sesli komut vs. eklemeyi de d羹羹nebilirler. Yine de teekk羹rler David Slade ve t羹m Black Mirror ekibine!

Siz neler d羹羹n羹yorsunuz? Bu arada barol羹 nereden tan覺d覺覺n覺z覺 d羹羹n羹yorsan覺z iinizi kolaylat覺ral覺m: tabii ki Dunkirk!

Bu tarz yap覺mlara ilginiz varsa, aa覺da fragmanlar覺n覺 vereceimiz benzer mant覺ktaki oyunlar覺 da deneyebilirsiniz:

Until Dawn

Life Is Strange

BEYOND: Two Souls

Heavy Rain

Late Shift

”Yok bunlar覺 istemem, ille de Bandersnatch’teki Tuckersoft’un oyunlar覺n覺 isterim” derseniz deZX Spectrum em羹lat繹r羹 indirip Tuckersoft’un kurmaca sitesi 羹zerindenNohzdyve‘覺 oynayabilirsiniz. (Oyunun ad覺 da 3. sezondaki Nosedive b繹l羹m羹ne g繹nderme)

 1. Yaz覺lan bal覺覺n yanl覺 olduunu hakl覺 癟覺karacak 8 cevap:

  SPOILER 襤ER襤R!

  1) Basit tercihleri se癟tirmesi izleyicinin ak覺ta kalmas覺n覺 sal覺yor ve hayat覺m覺zda olduu gibi basit kararlar覺n verilmesi gerekir. Dikkat edilirse izlenilen belgesel kahvalt覺 se癟imiyle bal覺yor. Bu da kahraman覺 izliyorlar hikayesine g繹nderme. Bak g繹r seni izliyoruz. Yediin eyle balamas覺 ne kadar tesad羹f olabilir mesaj覺.

  2) Anneyi anlat覺p anlatmamaya sayg覺 duyuyor. 襤zleyiciye sorarak farkl覺 hikaye kefine y繹nlendiriyor. 襤stersen anlatmaya bilirsin ve film anlamad覺覺n son ile biter.

  3) Zaten tek se癟enek yerinde annesinin tek ba覺na gitmesi ve 繹lmesini anlat覺yor. Kimi izleyicilerin orada evet deme hissine kap覺lmas覺n覺 sal覺yor. Ki farkl覺 hikaye geliiminde evet hay覺r se癟enekleri 癟覺k覺yor.

  4) Baba kand覺rm覺yor. Endie ettii i癟in veya baka hikayeye g繹re onu izledii i癟in getiriyor. zg羹r irade olmad覺覺n覺n mesaj覺 verilmiyor. Bunu direkt s繹yl羹yor zaten. Checkpoint’ler olmazsa olmaz. Sana keif kap覺lar覺 a癟覺yor. Y羹zlerce farkl覺 olas覺l覺k da yok. Belli sonlar var. Eer tercih deitirme f覺rsat覺 vermeden film bitse zaten kendi hikayeni se癟mi olacaks覺n.

  5) Film ilk deneme. A覺r覺 komplike olmamas覺 normal. Sonraki filmler daha iyi olacakt覺r. Hem izleyiciyi de al覺t覺rmak laz覺m. Hemen her ey verilmez. Pazarlama.

  6) Geri d繹n羹leri anla覺l覺r yapmak yerine filmi bitirmelilerdi ki izleyici tekrar izlesin farkl覺 tecr羹be yaas覺n. Burada t羹ketim ba覺ml覺s覺 izleyicileri filmde tutmak istiyorlar. Biz jenerie t覺klamadan da film farkl覺 sonlara g繹re direkt bitiyor.

  7) Hep a覺rt覺n bizi beklentisi ne kadar bo bir beklentidir. Film bittiyse bitmitir. Biterken ekstra bir ey beklemek yerine filmin i癟indeki fikirlere odaklanmak, 羹zerine d羹羹nmek gerekir. Black Mirror yaz覺yor diye illa a覺rts覺n da demeyin yani. Filmin nas覺l bittiine g繹re de farkl覺 bir black mirror b繹l羹m羹ne ge癟iyor.

  8) Pc’yi Tv’ye tak. Telefondan uygulama yap. Sesli komut olsun. Paam baka ne istersin? Se癟im yapabilmek i癟in eylemde bulunmak gerekiyor. Bu kadar kolayc覺 olay覺n. Ek olarak filmdeki hayali irketin sitesini yapm覺lar ve oyunu indirebiliyorsun, i bavurusu yapabiliyorsun. Bunlar yetmez mi?

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zeen is a next generation WordPress theme. Its powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.